woensdag 7 februari 2018

PDF versies van oudere Echo's

REGISTER VAN ARTIKELEN IN “Echo’s van 6 dorpen” 1997-heden
ECHO'S MET IN KLEUR GEÏLLUSTREERDE KAFT

Echo's 2017.3
wordt toegevoegd in december 2022

Bewoning op de Bergerhof                                    p. 3
De muziektent Heelsum                                         p. 9
Een vrijgezellenfeestje op de Pilo                           p.18
Herinneringen aan de Jufferswaard                       p.24
Herinnering aan Ariëns                                            p.25
Connectie Delsink - van Brakel                               p.26
Garage Delsink                                                        p.30
Familie Delsink en hun buren                                 p.37

Drogisterij Van der Weijden                                         p.4
Smederij en ijzerwaren Jan Mulder sr.                         p.7
Rijwielhandel Groot Bruinderink                                  p.10
Kruidenier en assuradeur Van der Lee                        p.15
De Oostereng na 1850                                                p.25
Van melkcentrale tot SRV winkelwagen                       p.22
Herman vertelt.1                                                          p.39
Jaarverslag der melkcentrale over 1945                      p.40
Oorlogsherinneringen van Joke Emmen                     2
Maria van Renkum gered uit de kluis in oorlogstijd   13
Mevrouw de Leeuw: hoe zij naar Renkum kwam       14
Oorlogsherinneringen van een Renkums jongetje    24
Een 14 jarige vertelt                                                  31

Lezing over het OLV klooster van Renkum                2
Welkom in 100-jarig Heveadorp                                 5
Mijn herinneringen aan textiel Modderkolk                 7
Van den Brink van de Leeuwenstraat                         14
Schildersbedrijf Emmen                                              27
Het Kerkje op de heuvel in Heelsum                           35

Bedankt voor al die 2 jaren                                        2
Bedrijvige opa en oma Leeuwis van de Bellevue      3
Engeltjes achter de heg in Renkum                           14
Kerkbezoek vanuit kasteel Doorwerth                      16
Slagerij en familie Reijers aan de Waterweg             26
Van de Renkumse Beek naar Rijnzwembad              33

In memoriam Ab van den Wollenberg                                         2

Oorlog en evacuatie herinneringen Gijs&Bep v.Westerhuis-Reijers 4

Oorlogsherinneringen van Bep van Orden-Koenders                7

Clandestiene slachtingen, door Bep Wildeman                         19

Vondsten en Verhalen van de Noordberg na WOII                    21

Enkele Herinneringen aan Renkum, door Hermien Dijkerman  28

Oorlogsherinneringen van een Renkums jongetje, J.Dijkerman 33


Echo's 2015.1
Brand in het oude veerhuis te Renkum                 2
Van groentenzaad naar tuinbeleving                     7
Reunie met de familiereunie Baars                        17
Herinneringen aan steenoven de Kleikamp        21
Een leven op de Utrechtseweg                               32
Je hebt boeren en boeren                                         35
Agenda                                                                       37

Echo's 2014.3
Dankwoord                                                          2
Renbanen te Wolfheze                                         3
Het Renkum van Bastiaan Noppen (1858-1862) 6
Lompen van de Raaij voor papierfabriek Schut 17
Toneelvereniging O.N.A.                                    31
Van papieren muren tot muizenhol                     37
HaKa slaolie uit de kruipruimte                          42
Agenda                                                                44

Echo's 2014.2
De Renkumse fietsambulance                              2
Onder granaatvuur geboren                                  7
Aanslag door Renkumers op NSB-commissaris 13
Aarden wallen op de Noordberg                         19
Is er nog steeds iets fout in Nederland?               23
Schenkingen en Reactie op artikel Reijmerweg  30
De Veentjesbrug                                                   31

Echo's 2014.1
De straatnaam Reijmerweg?                                     5
Stam, de bakker                                                       11
Van lompen tot papierstof bij Schut                        16
“Reinders in de wei” en Reinders de melkboer       23
De “farmer” in Renkum 1942                                  29
Ingezonden: Harrie Delsink                                     34


Echo's 2013.3
De dochter van Kauki                                                              5
Wim van de Berg, Kolenboer                                                 11
Willem Offenberg en de Kadastrale kaart 1832                     18
Wandelen langs de resten van de steenoven(3)                      22
Waterhymne                                                                            27
De levensloop van de grote O.N.O. leeuwen                          28Echo's 2013.2
Joke Emmen 2: rusthuis Huize Maria                                     5
Van boerderij Hulshuizen naar De Maat                                 6
Mobilisatie en evacuatie 1940                                                10
Wonen in een kelder: September 1944                                   13
Steven Buddingh: “IJspret”                                                    18
Wandelen langs de steenovenresten in de Jufferswaard (2)   19
Historische schuttersputjes langs de Johannahoeveweg         27
Toon Niels, Veerman                                                               34


Echo's 2013.1
Herinneringen van Joke Emmen 1: rusthuis Huize Maria       5
Het Renkumse Veer in het laatste oorlogsjaar                         9
Veluwepost 1885: sneeuwpop van Van Ingen                         17
Herinneringen n.a.v. “Wie waren zij?”                                    18
Wandelen langs de resten van de steenoven , Nr.1                  20
Toneelvereniging O.N.A                                                          30


Echo's 2012.1


Interview: Ben Jansen Oud Brandweercommandant 5
Sonnet 9
Overleden: Cor Klomp 10
De Renkumse en Heelsumse beekdalen 11
Lezing over het Renkums beekdal 17
De canon van Renkum 18
Trams tussen Rhenen en Arnhem 19
Het Klooster SANCTA MARIA 20
Bastiaan Noppen 28


Echo’s 2011.1
De Politie 5
Arie van Weelden 5
Politiekorps Renkum 1950-1960 14
De Jufferswaard 21
De baksteenindustrie 24
Apotheekmuseum Kisters 25
Het uniform van "De gladiool" 27
De stukjes 30
Geschiedenis van de post 32

IJsvereniging "Vooruit". 5
Interview: Dhr F.C.J. Koker. 13
Stamboom Koker. 18
Kwartierstaat: François Constant Jan Koker. 20
Commentaar op de kwartierstaat. 23
Grunsfoort (2). 24
Nooit meer. 27
Museumbezoek Wolfheze. 28

Van Amerongen - Van de Berg. 5
Nol in ’t Bosch. 15
Voetbalvereniging "De Vierslag". 16
Interview - Henk van den Brink. 17
Tjitske. 19
Molens van Harten. 21
Grunsfoort. 27
De Palfrenier. 5
Interview: Jacques van den Berg. 7
Dagboek bijgehouden tijdens de luchtlanding. 18
Pension "Ruimzicht". 32

Echo’s 2009.1
Het Rijnzwembad. 5
De Rijnvaart. 7
Oeververbindingen. 11
Mijn Rijn. 13
De Rijnoever. 15
De tuut (2). 20
Manasse (2). 22
Expositie. 34

Echo’s 2008.3 december
De tuut. 5
NBM. 57
Manasse. 11
Poëzie. 18
VG NPB 125 jaar. 20
Bakkerij Kosters in de Dorpsstraat. 28

Echo’s 2008.2  september
Het huis van mijn kindertijd. 4
Diawandeling. 6
De Tram. 11
"Kruiponder" bij Renkum. 18
Kruiponder nu? 19
De Vrijwillige Landstorm 20
Aviateur – Epiloog 24
Kees van de Dominee 28


Echo’s 2008.1 maart 
Doorstart. 4
Herinneringen aan Overberg. 6
Na de evacuatie - de thuiskomst. 13
Veluwse Tabak 17.
Een Renkumse aviateur in 1920. 23
ECHO'S MET GELE KAFT 

REGISTER VAN ARTIKELEN IN “Echo’s van 6 dorpen” 1997-2007

Echo's 2007
Er zijn in 2007 geen Echo’s verschenen. Zie doorstart in Echo’s 2008.1

Tentoonstelling in het Everwijnsgoed een groot succes. 3
Oude ansichtkaarten met een verhaaltje over het Renkum van weleer (Deel 2). 5
Geschiedenis van de Burgerlijke Stand. 8
Jeugd herinneringen van een oud-Renkummer. 10
Verslag van een ooggetuige 14
Van Schuilkerk naar Parochiekerk 18

Echo's 2005 8.3 december
Van de penningmeester.3
De tentoonstelling 'Dorpsstraat van Renkum'. 3
Het gemaal aan de Bokkedijk 75 jaar. 5
Oproep informatie omtrent Max Weinstein en Sam Sternfeld. 9
Het monumentje aan de liniedijk. 10
Oude ansichtkaarten met een verhaaltje over het Renkum van weleer. 17
Drie generaties van de Renkumse familie 'van den Born' (Deel 3). 20

Renkum in het donker. 3
De Renkumse Dorpsfeesten van weleer (2).5
Jeugdherinneringen aan dorpskern Renkum en Juffers waard (2). 11
Drie generaties van de Renkumse familie 'vandenBorn' (2). 24

Tentoonstelling over de Dorpsstraat van Renkum. 3
Historisch Documentatiecentrum Renkum (HDR). 4
Terugblik op dialezing Oud-Renkum/Heelsum. 5
Clandestiene slachtingen. 8
Jeugdherinneringen aan dorpskern Renkum en Jufferswaard (1). 12
Attentie: Buurtpreventie. 26

Echo's 2004 7.4 december
Historisch Documentatiecentrum Renkum (HDR).3
Causerie Oud-Renkum.5
De familie Peelen in Renkum.6
Kwartierstaat van: Maria Margaretha Geurtsen. 13
De familie Peelen in Renkum (vervolg). 16
GenLias: Een hulpmiddel voor genealogisch onderzoek op internet. 19
De Renkumse Dorpsfeesten van weleer. 22
Ambtelijke dwaasheid 26

Echo's 2004 7.3 en 7.2 augustus en juni
Deel 2 2004 7.3 augustus 
Hoofdstuk 6 Het' Steenen-huys' l
Hoofdstuk 7 Den 'Oude Herberg van Doornweert' 6
Hoofdstuk 8 De omgeving van 'De Zalmen' 14
Hoofdstuk 9 Huizen ten noorden van de Fonteinallee 22
Hoofdstuk 10 Het Jagershuis 27
Hoofdstuk 11 De Oude Tol 32

Inleiding 3
De naam Fonteinallee 4
Hoofdstuk l Overzichtskaart Fonteinallee 5
Hoofdstuk 2 Het Westelijk gedeelte van de Fonteinallee 5
Hoofdstuk 3 Bebouwing aan de Zuidzijde 10
Hoofdstuk 4 Bebouwing aan de Noordzijde Deel l 18
Hoofdstuk 5 Bebouwing aan de Noordzijde Deel 2 29
Bronnen 34

Historisch Documentatiecentrum Renkum (HDR). 3
Vooraankondiging tentoonstelling bewoning Fonteinallee. 4
Herinneringen aan de Fonteinallee en omgeving. 5
Kwartierstaat van: Willemina van der Meij. 13
Geschiedenis van het pand Boschrust later vacantie Kinderhuis te Renkum. 16
Geldelijke verzorging evacué's. 20
Op z'n Renkums. 23
Drie generaties van de Renkumse familie 'van den Born' Deel l. 25

Echo's 2003 6.4 december
Benoeming ereleden J. van Galen en H.W. Heufkens en erevoorzitter C. Burgsteijn. 3
Het Historisch Documentatiecentrum Renkum (HDR). 4
Oproep straatnamen van de gemeente Renkum. 5
Aanvulling op de Echo's van oktober 2003. 6
Op weg naar school (2). 7
Oorlogsgraven. 12
Kwartierstaat van: Hendrik Schut. 13
Oorlogsgraven (vervolg). 16
Familienaam 'van den Born' - deel 2. 18

Echo's 2003 6.3 oktober
De Dorpsstraat van Renkum in de periode 1935-1950. 3
Kwartierstaat van Cees Burgsteyn 11
www.burgsteyn.info 19
Familienaam 'van den Born'. 20
Acte van Bekendheid. 25

Van de Penningmeester. 2 .
Toekomst Genealogisch en Historisch Genootschap Redichem 3
Een stukje Dorpsstraat van Renkum. 6
Kwartierstaat van R.H. Bos. 13
Op weg naar school. 16
Het Klooster van Renkum. 21

Echo's 2003 6.1 februari
In Memoriam Cees Burgsteijn 2
Van de Redactie. 5
Ode aan Cees Burgsteyn. 7
Een stukje Dorpsstraat van Renkum. 9
Kwartierstaat van C.G. van Heusden. 12
Twee Schuttersgilde aan den rand der Veluwe. 16
Papiermolen "De Veentjes" en papierfabriek "G. Schut en Zonen". 24

Echo's 2002 5.2 augustus
Een stukje Dorpsstraat van Renkum.3
Gehannes met namen in Renkum.6
Referendum archievefusie Gemeente Renkum. 8
Een bijzondere herinnering uit het verleden. 9
Het Meinwerkkazuifel en zijn schenker. 11
De eenvoud van het geluk. (Deel 6). 19

Een stukje Dorpsstraat van Renkum. 3
Schouwburcht, 60 j aar na dato! 5
Contributie 2002 10
De Keyenbergseweg en de Bellevue omstreeks 1930. 11
Het oude St. Maria klooster te Renkum. Deel 2. 25

Echo's 2001 4.4 december
Hen stukje Dorpsstraat van Renkum. 3
B. B.H.H. in Renkum.6
Het oude St. Maria klooster te Renkum. Deel l . 12
Willem Snoek, de eerste vutter van Renkum. 19
Genealogie en Internet. 24
Politie Rapportenboek der Gemeente Renkum. 25
Prikbord "Redichem". 28

Echo's 2001 4.3 augustus
Een stukje Dorpsstraat van Renkum. 3
Gezondheidszorg in de 19e en het begin van de
20e eeuw. Algemeen en in onze gemeente. 5
100 jaar Stichting Oranje Nassau's Oord. 18
Historisch onderzoek Fonteinallee Doorwerth. 21
De eenvoud van het geluk (deel 5). 23
Van de penningmeester. 27
Prikbord "Redichem". 28

Mw. A.G. Derksen-van der Schouw, Gedicht, de "Schouwburcht". 3
G.A.W.v.d. Schouw. "De Schouwburcht". Herinneringen septemberdagen 1944. 5
D.v.d. Weyden. "De eenvoud van het geluk" (deel 4) vervolg beschrijving Kabeljauw Doorwerth. 28
H.C. Wildeman-van Schijndel. "Het huis op de Hucht". (Bergerhof/ Brinkerweg Renkum). 31
Jan Peelen plantsoen. 33

Bij de eeuwwisseling. 3
Handel en wandel aan de Groenendaalseweg te Renkum. 5
Een Renkumse Sternfeld in Wageningen. 14
Steenovens, steenovenmensen en het product. 20
Bezoek aan "De Bunker" te Schaarsbergen op 10 november 1999. 24
De Schouwburcht. 26
De eenvoud van het geluk (deel 3). 29
Prikbord "Redichem". 32

Echo's 1999.3.1 september
Grunsfoort. Een stukje geschiedenis. 3
Grunsfoort als Rooms Katholieke Zendingspost. 9
Het slot Grunsfoort. 18
De vrouwe van Grunsfoort. "Als 't waoter wit is kuj de juffer nog zien wandelen". 27

De eenvoud van het geluk (deel 2). 3
Een familieschandaaltje uit het verleden. 7
De Fietsenmaker. 11
Van Quadenoord naar de Bennekomseweg. 13
Herinneringen, die doe je niet zomaar weg ! 18
Prikbord Redichem. 20

Echo's 1999 2.2 januari
Een pastoor van Renkum ? 3
Procederen. 7
Dat wordt puzzelen. 11
Op Zondagmorgen wandelen met mijn vader en zusje. 12
Openbare dronkenschap ener predikant. 13
De eenvoud van het geluk (deel 1). 15
Het leven in de gemeente Renkum 1914 - 1920. 22
Lezing Centraal Bureau voor de Genealogie. 27
Prikbord Redichem. 28

Echo's 1998 2.1 september
De familie Cohen in Renkum. 4
Vrachtrijder en Bierdrager: Jan van der Schouw.12
Legerrevue op de Renkumse Heide, September 1898. 16

Straffen in vroegere tijden. 3
Een foto en zijn verhaal. 7
Dialezing "Oranje-Bogen'1 een groot succes. 9
Oplossing Genealogische puzzel. 10
Meikevers in vroeger jaren. 12
De Zakkendragers en het Gilde (deel 3 slot). 16
Kwartieren en hun benaming. 19
Prikbord "Redichem". 20

Echo's 1998 1.2 januari
De verwantschap tussen de familie van Beek en Adams. 3
Herinneringen aan het verleden. 5
Wat deden onze voorouders. 6
Boskaart 1831 : Vrijwilligers gevraagd. 8
Genealogische puzzel. 9
Gerritsen en Oosterbeek. 11
De Zakkendragers en het Gilde (deel 2). 18
Prikbord "Redichem1'. 20

Echo's 1997 1.1 november
Hoe het allemaal is begonnen. 3
Ereleden. 5
Gerechtelijk Archief. 6
De Zakkendragers en het Gilde. 8
Wachtrapport van de Renkumse Politie. 10
Herinnering van een oud lid 1. 1
Ongebruikelijke beroepen 1. 12
Nederlands Oudste Archiefstuk. 12
Comité Joods Monument Wageningen e.o. 14
Familiedrama of Genealogische Puzzel. 15
Prikbord "Redichem". 16